Groep 8 (Ongoing)

Groep 8 | Adolescence, that time that you become independent

When kids go to secondary school, parents have a hard time letting go. They ride their bikes to school, meet with classmates, they do their homework by themselves. They are becoming independent. Adolescence starts, and they demand self-determination. They want to be released and want to go their way. Clothes, Friends, Their space. They decide on their own how they look, how they want to live and parent have less and less influence on it.

They grow up. In the six years of secondary school, they grow from dependant kids into young adults with their own will and their own life.

Groep 8 is a documentary a story of this period. Every year around the same time the kids are photographed in their bedroom. The bedroom becomes  a metaphor for independence. At home this is the only place where they can be themselves, that is their own. To decorate as they please. Where they can be angry or happy, Where the can chill with friends or meet their girlfriends or boyfriends.

The kids and their rooms change. They grow up and become adults and their rooms changes with them.

A time document about adolescence, six years of growing up.

Click on the image to see more.

Groep 8 | Adolescence, die tijd dat je zelfstandig wordt

Wanneer jongeren naar de middelbare school gaan hebben ouders moeite met het loslaten van hun kinderen. Ze gaan zelf op de fiets naar school, spreken af met klasgenoten, moeten huiswerk maken. De puberteit start. Kortom ze worden zelfstandig en eisen zelfbeschikking op. Ze willen losgelaten worden en gaan hun eigen weg. Kleding, vrienden, hun eigen plek. Ze beslissen zelf hoe ze er uit zien en waar ze willen leven en de ouders hebben daar steeds minder invloed op. 

Ze worden volwassen. In de 6 jaar dat ze naar de middelbare school gaan groeien ze uit van afhankelijke kinderen tot jong volwassen tieners met een eigen wil en een eigen leven. 

Groep 8 is een registratie over deze periode. Ieder jaar rond dezelfde tijd worden de kinderen gefotografeerd in hun eigen slaapkamer. De slaapkamer als metafoor voor zelfstandigheid. In huis is dit de enige plek waar ze echt zichzelf kunnen zijn. En deze kunnen inrichten zoals ze zelf willen. Waar ze boos en blij kunnen zijn, waar ze vrienden en vriendinnen of zelf vriendjes of vriendinnetjes kunnen ontvangen. 

Je ziet de kinderen en hun kamers veranderen, ze worden zelf groter en volwassen en hun kamer groeit mee.

Een tijdsdocument van 6 jaar puberteit, opgroeien en volwassen worden. 


Jonathan

Sanne

Job

Caitlin

Romy

Jessan

Anna

Robin

Eva

Chris

Louise

Using Format