AUTEURSRECHT

Op al mijn werk zit automatisch auteursrecht. Dit is vastgelegd in de auteurswet. Dit betekend dat alle foto’s en video automatisch voorzien zijn van mijn auteursrecht op het moment dat ik ze maak. 

Het geeft me ook de mogelijkheid om een licentie uit te geven voor het werk. Alles wat ik maak kan alleen gebruikt worden als daar een licentie voor verleend wordt. Standaard is dat voor eenmalig gebruik tenzij anders afgesproken. Hou er dus rekening mee dat gratis foto’s niet bestaan. 

Wanneer er toch foto’s gebruikt worden van mij zonder licentie dan is dat oneigelijk gebruik. En dat is een vorm van diefstal. Kom ik hier achter dan krijg je een factuur van mij en die is altijd veel hoger dan gebruikelijk. Omdat het werk al geplaatst is en je er voordeel van hebt moet je deze betalen. Daarnaast moet je vaak het werk ook nog verwijderen. Je hebt er dus uiteindelijk niets aan om een foto zomaar te gebruiken. Maak dus altijd een licentie afspraak met een fotograaf of beeldmaker.  

WAT IS AUTEURSRECHT?

In het wetboek op de auteurswet wordt het als volgt beschreven

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.

Het auteursrecht ontstaat helemaal vanzelf. Op het moment dat een fotograaf op de sluiter drukt en er is een foto gemaakt bestaat de foto als auteurrechtelijk beschermd werk. 

Het is niet nodig en zelf niet mogelijk om auteursrecht aan te vragen op het werk. Vanaf het moment van het ontstaan is het auteursrechtelijk beschermd.

Het auteursrecht bestaat uit drie belangrijke rechten:

  1. Het recht om het werk openbaar te maken
  2. Het recht om het werk te verveelvoudigen
  3. Persoonlijkheidsrechten

OPENBAAR MAKEN

Het auteursrecht geeft mij de mogelijkheid om te bepalen hoe en waar mijn beeld te zien is. 

VERVEELVOUDIGEN

Het auteursrecht geeft mij de mogelijkheid om een licentie uit te geven aan iemand voor gebruik. 

PERSOONLIJKHEIDSRECHTEN

De persoonlijkheidrechten erkennen de nauwe band die ik als fotograaf heb met mijn beelden. Ze geven mij het recht om me te verzetten tegen verminking of aantasting van het werk en ze geven het recht op naamsvermelding. 

Dat betekend dat als je besluit om in photoshop het beeld aan te passen of bij te snijden. Dan kan ik daar bezwaar tegen hebben. Ik sta dan in mijn volle recht. 

NAAMSVERMELDING

Als onderdeel van de persoonlijkheidsrechten van het auteursrecht is naamsvermelding verplicht. Het maakt dan niet uit of het in een magazine is, op een website of op social media. 

PRINT (MAGAZINE, KRANT, FOLDER)

Fotografie door: Guillaume Groen fotografie of Guillaume Groen fotografie

WEBSITE

Op een website kan de naamsvermelding op twee manieren gebeuren. Maar in beide gevallen is er een hyperlink naar deze website verplicht. 

Als ik alle beelden voor de website gemaakt heb dan plaats je onderaan de pagina in de footer de volgende tekst.

Fotografie door: Guillaume Groen fotografie met een hyperlink naar https://www.guillaumegroen.com

Als het alleen maar een enkele foto is dan bij het onderschrift van de foto. Fotografie door: Guillaume Groen fotografie of alleen Guillaume Groen fotografie. 

INBREUK OP MIJN AUTEURSRECHT

Iedere foto die je ziet op mijn website zou in licentie gegeven kunnen worden. We maken daar samen afspraken over. Hier staat bijna altijd een vergoeding tegenover zodat je de foto’s of de video kunt gebruiken. We spreken dan samen een licentie af. 

Het is niet mogelijk om een foto via iemand anders te ontvangen. In een heel uitzonderlijk geval, onder expliciete afspraken mag een foto door een derde in licentie gegeven worden maar standaard kan dat niet. Je moet dus altijd met mij contact opnemen om af te spreken of en onder welke voorwaarden de foto’s gebruikt mogen worden. 

Doe je dit niet en plaats je de foto op je website, magazine of ergens anders. Of plaatst hem in een beeldbank zonder een beeldbanklicentie af te nemen dan pleeg je inbreuk op mijn auteursrecht. Dit is een strafbaar feit volgens de auteurswet en mijn algemene voorwaarden. 

Als je inbreuk pleegt op mijn auteursrecht en het beeld gebruikt zonder dat daar een licentie voor is afgesproken en krijg je een voorstel. Dit de waarde zoals ik het beeld voor je gemaakt zou hebben x 200% dit dekt de onderzoek en opvolgingskosten.